Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych, wydzielonych w określone grupy tematyczne i wnikliwie analizowanych w poszczególnych etapach konsolidacji. Opracowanie to wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych a


Zobacz więcej
1
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie